Vår drivkraft är att göra juridiken begriplig

Offentlighetsprincipen är värdefull, men ska den hindra användningen av digitala tjänster?
Vi varken kommunicerar eller arbetar på samma sätt som förr. Ändå finns det juridiska regler som tolkas på samma sätt idag som när penna, papper och Tipp-ex var vår bäste vän. Kan man ändra på detta? Ja, det menar vi.
Stoppar GDPR kreativa idéer?
Det beror på om tanken på inbyggt dataskydd eller ”privacy by design” har varit en naturlig del av idéskapandet eller inte.
Hur undviker man fler 1177-läckor?
Det är nästan omöjligt att stoppa alla former av läckor, men genom förebyggande åtgärder kan man nå långt.
Hämtar artiklar